Μπορείς να ανανεώνεις την εσωτερική σου ενέργεια και την ψυχή σου αν αναλογίζεσαι κάθε μέρα για λίγα λεπτά την ομορφιά και την τελειότητα της δημιουργίας του Θεού.
Η καλοσύνη και η ευγένεια μπορούν να κάνουν ένα μέτριο άτομο ανώτερο. Η αδιαφορία και η έλλειψη ενδιαφέροντος μπορούν να κάνουν ένα ανώτερο άτομο μέτριο.
Freundliche Worte sind wie Sitze in einem Flugzeug: Auch ohne sie kommst du an dein Ziel, aber mit ihnen ist die Reise ist um einiges 
komfortabler.