Υπάρχει Κάποιος που γνωρίζει και καταλαβαίνει την κάθε σου σκέψη και συναίσθημα–την ευχαρίστηση και τον πόνο, τη χαρά και τη λύπη–και αντιλαμβάνεται τις πιο βαθιές ανάγκες και λαχτάρες της καρδιάς σου.

0 comments:

Post a Comment